Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SAB/Kr 16/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-06-11

Sprawa ze skargi E.M. o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem WSA w Krakowie w sprawie o sygn. akt I SAB/Kr 2/14 oraz wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym

I SA/Kr 59/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-02-16

Sprawa ze skargi J. A. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA w Krakowie sygn. akt I SA/Kr 307/03

I SA/Kr 315/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-12-01

Sprawa ze skargi W. Ś. i A. Ś. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Krakowie , sygn. akt I SA/Kr 1945/14

I SA/Kr 717/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-08-07

Sprawa ze skargi Z. B. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA w Krakowie , sygn. akt I SA/Kr 136/16;

I SA/Kr 80/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-06-30

Sprawa ze skargi Stowarzyszenia G. w K. w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego zakończonego prawomocnym postanowieniem tutejszego Sądu do sygn. akt I SA/Kr 559/14

I SA/Kr 641/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011r. od dochodów z tytułu kapitałów pieniężnych

I SA/Kr 187/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-04-23

Sprawa ze skargi A. U. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem WSA w Krakowie sygn. akt I SA/Kr 955/07

I SA/Kr 1512/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-07-03

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej, w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania, oraz postanowienie z dnia [...]nr [...], w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania,
1   < Poprzednie   3