Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I SA/Wa 1789/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-18

Sprawa ze skargi J. S. o wznowienie postępowania zakończonego orzeczeniem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1253/13

II SA/Bd 530/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-09-26

Sprawa ze skargi S.K. o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie II SA/Bd 1117/12

II SA/Go 327/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-06-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Z. w przedmiocie zasiłku celowego zakończonej wyrokiem z dnia [...] r., sygn. akt [...]

II SA/Op 8/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zwrotu należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego

I SA/Wa 747/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-22

Sprawa ze skargi E.M. o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1664/08

II SA/Lu 506/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-08-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku celowego

IV SA/Wr 87/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-02-23

Sprawa ze skargi Z. W. o wznowienie postępowania sądowo-administracyjnego w sprawie o sygn. akt IV SA/Wr 390/09

II SA/Go 936/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-12-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego zakończonej wyrokiem , sygn. akt II SA/Go 568/09

II SA/Bd 110/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-02-25

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję SKO , nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Rz 50/06 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2006-10-10

Skarga o wznowienie postępowania sądowo-administracyjnego zakończonego wyrokiem NSA w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Rzeszowie w sprawie skargi na decyzję SKO , Nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego
1   < Poprzednie   3   Następne >   +2   +5   +10   27