Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zaliczka alimentacyjna X

II SA/Op 225/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-06-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Bk 340/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-11-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie przyznania zaliczki alimentacyjnej

II SA/Bd 342/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-05-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie umorzenia należności z funduszu alimentacyjnego

II SA/Ol 204/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-05-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia należności z tytułu wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

IV SA/Wr 343/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-10-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie odmowy przyznania zaliczki alimentacyjnej

IV SA/Wr 416/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-10-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie odmowy przyznania zaliczki alimentacyjnej

III SA/Gd 171/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie umorzenia należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych

II SA/Sz 821/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie zasiłku pielęgnacyjnego

IV SA/Gl 177/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-11-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Ke 753/12 - Wyrok WSA w Kielcach z 2012-11-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych
1   < Poprzednie   3   Następne >   +2   +5   +10   71