Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

III SA/Kr 859/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-10-03

skarg G. D. na decyzje SKO w przedmiocie odmowy umorzenia nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego uchyla zaskarżone decyzje oraz poprzedzające je decyzje organu pierwszej instancji

III SA/Kr 536/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-06-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego za nienależnie pobrane i zobowiązanie do ich zwrotu

III SA/Kr 491/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-07-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania

III SA/Kr 435/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-10-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

III SA/Kr 834/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-12-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

III SA/Kr 1287/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-01-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego

III SA/Kr 445/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-08-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia z funduszu alimentacyjnego

III SA/Kr 193/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-06-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego

III SA/Kr 1491/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-02-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego

III SA/Kr 1302/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-02-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uznania wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego za nienależnie pobrane oraz zobowiązanie do ich zwrotu
1   < Poprzednie   3   Następne >   4