Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawieszenie/podjęcie postępowania X
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

II SA/Kr 951/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-08-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy udzielenia informacji publicznej

II SA/Gd 302/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-09-05

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Sądu Okręgowego w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

II SA/Gd 287/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-08-01

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Sądu Okręgowego w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

I OSK 1398/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-25

Wniosek w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Op 29/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-06-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Sądu Rejonowego w Opolu w przedmiocie informacji publicznej

IV SA/Wr 556/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-09-08

Wniosek w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

I OZ 858/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Szkoły Podstawowej w C. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OSK 1297/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-30

Skarga kasacyjna na bezczynność Burmistrza Miasta Ostróda w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

II SA/Po 74/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-04-15

Sprawa ze skargi na decyzję Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. z siedzibą w T. w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej.

I OZ 49/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność Prokuratora Rejonowego w K.- [...]
1   < Poprzednie   3   Następne >   +2   +5   11