Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odpady X

II OW 24/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-06

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania nakazu usunięcia odpadów

II OSK 680/10 - Wyrok NSA z 2011-04-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ostrołęce w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji udzielającej zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów

II OSK 1856/10 - Wyrok NSA z 2012-01-05

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej

II OSK 751/10 - Wyrok NSA z 2011-05-06

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

II OSK 757/10 - Wyrok NSA z 2011-04-28

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej

II OSK 327/08 - Wyrok NSA z 2009-03-11

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Szczecinie w przedmiocie zwrotu nadpłaty za składowanie odpadów w 1998 r.

II FSK 3018/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w K. w sprawie opłat za odbiór odpadów komunalnych

II OSK 1181/13 - Wyrok NSA z 2014-11-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej zezwolenia na prowadzenie zbierania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne

II OSK 1829/08 - Wyrok NSA z 2009-11-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Olsztynie w przedmiocie pozwolenia na wytwarzanie odpadów

II OSK 1846/06 - Wyrok NSA z 2008-01-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w G. w przedmiocie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych
1   < Poprzednie   3   Następne >   +2   +5   +10   51