Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Energii X

II GZ 36/20 - Postanowienie NSA z 2020-02-18

Zażalenie na rozstrzygnięcie w zakresie zwrotu kosztów postępowania zawarte w punkcie 2 postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Energii nr [...] w sprawie określenia wysokości opłaty zapasowej

II OSK 360/18 - Wyrok NSA z 2019-12-19

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Energii w przedmiocie negatywnego zaopiniowania wniosku

II GSK 3307/17 - Wyrok NSA z 2019-11-05

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Energii w przedmiocie pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej

II GSK 1299/18 - Wyrok NSA z 2019-09-27

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Energii w przedmiocie opłaty zapasowej

II GSK 1647/18 - Wyrok NSA z 2019-09-27

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Energii w przedmiocie kary pieniężnej za niedopełnienie obowiązku uiszczenia opłaty zapasowej

II GSK 74/19 - Wyrok NSA z 2019-09-27

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Energii w przedmiocie opłaty zapasowej

II GZ 97/20 - Postanowienie NSA z 2020-04-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Energii nr [...] w przedmiocie uznania za operatora usługi kluczowej: wytwarzanie ciepła
1   < Poprzednie   3