Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Lekarska X

II OSK 1591/07 - Wyrok NSA z 2008-12-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Naczelnej Rady Lekarskiej w przedmiocie skreślenia z rejestru indywidualnych praktyk lekarskich

II OSK 197/12 - Wyrok NSA z 2013-05-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w przedmiocie zobowiązania do odbycia przeszkolenia uchyla zaskarżony wyrok w punkcie pierwszym w części oddalającej skargę A.S. i w tym zakresie przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie do ponownego rozpoznania.

II OSK 139/05 - Wyrok NSA z 2005-11-08

Skarga kasacyjna na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w przedmiocie odmowy przyznania ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza

II GSK 1204/10 - Wyrok NSA z 2011-11-17

Skarga kasacyjna na uchwałę P. N. R. L. w przedmiocie zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym

II OSK 1436/06 - Wyrok NSA z 2007-11-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w przedmiocie odmowy przyznania ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza

II GZ 96/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-07

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na uchwałę Naczelnej Rady Lekarskiej nr [...] w przedmiocie uznania zarzutu w postępowaniu egzekucyjnym

II OSK 50/11 - Wyrok NSA z 2012-03-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Naczelnej Rady Lekarskiej w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały

II OSK 1106/08 - Wyrok NSA z 2009-07-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Naczelnej Rady Lekarskiej w Warszawie w przedmiocie zawieszenia w prawie wykonywania zawodu lekarza

II OSK 849/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-10

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie oku, sygn. akt VII SA/Wa 1967/13 o odrzuceniu skargi S. D. na działanie Naczelnej Rady Lekarskiej

II OSK 2790/13 - Wyrok NSA z 2015-06-30

Skarga kasacyjna na uchwałę Naczelnej Rady Lekarskiej w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania
1   < Poprzednie   3   Następne >   +2   6