Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Obrony Narodowej X
  • Symbol

II SAB/Wa 133/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o uchylenie decyzji o waloryzacji emerytury wojskowej

II SA/Wa 723/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie zwrotu wniosku

II SA/Wa 988/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-23

Wniosek w przedmiocie ustalenia wysokości zwrotu równowartości kosztów nauki żołnierza pełniącego służbę kandydacką, zwolnionego ze służby

II SA/Wa 1050/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-02

Skarga J. D. na niepraworządne działanie Komendanta Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki

II SA/Wa 1841/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-21

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie świadczenia pieniężnego należnego przez okres roku po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej

II SA/Wa 1513/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej wypłaty odprawy mieszkaniowej

II SA/Wa 1282/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-21

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie odmowy przyznania należności zagranicznej z tytułu pełnienia służby poza granicami państwa

I OSK 1693/09 - Postanowienie NSA z 2010-12-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie ustalenia stawki procentowej pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego

VIII SA/Wa 363/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie odmowy wydania decyzji o stwierdzeniu nieważności decyzji wydanych po 1 stycznia 1999 r.

II SA/Wa 683/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-02

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu opłat za używanie lokalu mieszkalnego
1   < Poprzednie   3   Następne >   +2   +5   +10   100