Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Agencji Wywiadu X

II SAB/Wa 26/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie sprostowania świadectwa służby

II SA/Wa 435/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-28

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego

I OSK 1056/09 - Wyrok NSA z 2010-02-11

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego w przedmiocie zwolnienia ze służby

I OSK 551/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-20

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie odmowy wypłaty świadczenia

I OSK 1596/09 - Postanowienie NSA z 2010-07-28

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego

II SAB/Wa 87/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie nierozpoznania wniosku o wypłacenie należności finansowych zobowiązuje Szefa Agencji Wywiadu do rozpatrzenia wniosku o wypłacenie należności finansowych w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy

I OSK 1222/09 - Postanowienie NSA z 2010-06-24

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego

I OSK 1222/09 - Postanowienie NSA z 2010-07-28

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego

I OSK 1201/09 - Postanowienie NSA z 2011-12-19

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego

I OSK 2399/11 - Wyrok NSA z 2012-03-23

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego
1   < Poprzednie   3   Następne >   +2   +5   11