Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Gl 143/04 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2004-05-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie macierzyńskiego zasiłku okresowego i macierzyńskiego zasiłku jednorazowego

IV SAB/Wr 5/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-04-30

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w W. w przedmiocie nie rozpatrzenia odwołania

SA/Bd 3499/03 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2004-01-27

Sprawa ze skargi na decyzję Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w G. w przedmiocie zasiłku stałego wyrównawczego

IV SA/Gl 341/04 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2004-08-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. dnia [...] nr [...] w przedmiocie zasiłku stałego wyrównawczego

II SAB/Gd 34/04 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2004-10-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miasta w przedmiocie stwierdzenia niezgodności czynności z prawem i przyznania skarżącemu zadośćuczynienia za wyrządzoną krzywdę

II SA/Op 7/04 - Postanowienie WSA w Opolu z 2004-04-05

Sprawa ze skargi na decyzję Starosty [...] w przedmiocie rodziny zastępczej POSTANAWIA odrzucić skargę.

IV SA/Wr 616/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-11-25

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w M. w przedmiocie przyznania zasiłku celowego w kwocie [...] zł

II SA/Bd 352/04 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2004-07-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Kr 3406/01 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2004-06-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

I OPP 21/04 - Postanowienie NSA z 2004-11-23

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Gdańsku w przedmiocie zasiłku
1   < Poprzednie   3   Następne >   +2   +5   +10   100