Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabezpieczenie społeczne X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Gl 979/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-01-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie świadczenia wychowawczego

III SA/Kr 41/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-02-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku rodzinnego

III SA/Kr 1253/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-01-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia wysokości i zwrot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych

I OSK 3946/18 - Wyrok NSA z 2019-05-07

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w [..] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

IV SA/Gl 1062/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-04-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie uznania dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za nienależnie pobrane świadczenie oraz zobowiązania do jego zwrotu

II SA/Gl 423/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-05-29

Sprawa ze skargi na decyzję Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Gl 422/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-05-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Gl 424/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-05-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Ol 265/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-05-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

IV SA/Gl 1111/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-04-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   42   Następne >   43