Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Po 176/19 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-10-16

Skarga T. K. w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA [...] , sygn. akt II SA/Po [...]

II SA/Ol 673/19 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2019-11-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta O. w przedmiocie przedłożenia ekspertyzy technicznej

VII SA/Wa 426/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wznowienia postępowania administracyjnego

II SA/Wr 253/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-05-29

Sprawa ze skargi J. C. o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego we Wrocławiu w przedmiocie nakazu wykonania określonych czynności w celu doprowadzenia wykonanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem

II SA/Wr 372/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-10-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie samowoli budowlanej dokonanej przez W.K.

II SA/Wr 401/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-01-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie samowoli budowlanej dokonanej w L. w budynkach przy ul. [...]

II SA/Łd 98/19 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2019-04-18

Sprawa ze skargi D. A. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Łodzi z 23 października 2018 r., sygn. akt II SA/Łd 152/15

II OZ 252/20 - Postanowienie NSA z 2020-03-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie z 12 listopada 2019 r. sygn. akt VII SA/Wa 584/19 o odrzuceniu skargi B.J. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Warszawie z 12 września 2018 r. sygn. akt VII SA/Wa 2829/17 oddalającego skargę B.J. na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z [...] września 2017 r. znak [...] w przedmiocie odmowy przesłania kopii dokumentów

II SA/Go 62/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-08-23

Sprawa ze skargi J.K. o wznowienie postępowania sądowego w sprawie zakończonej wyrokiem (sygn. akt II SA/Go 474/06)

VII SA/Wa 1715/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy zmiany decyzji ostatecznej
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   47   Następne >   48