Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Op 61/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-11-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie zwrotu bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

IV SA/Po 928/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-12-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody W. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Gl 1603/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-01-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ustanowienia z mocy prawa trwałego zarządu nieruchomości przeznaczonej pod realizacje inwestycji drogowej

II SA/Gl 1463/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-01-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Kr 484/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-06-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wygaszenia trwałego zarządu

II SA/Wr 242/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-07-09

Sprawa ze skargi B.W., J.Z. i W.R. na Wojewodę D.
1   -2   < Poprzednie   4