Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Wr 357/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-11-17

Wniosek w przedmiocie przyznania zasiłku stałego wyrównawczego

II SA/Sz 634/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-12-17

Wniosek w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Lu 432/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-09-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego

II SA/Lu 810/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-04-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku z tytułu macierzyństwa

III SA/Kr 763/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-05-29

Wniosek w przedmiocie zasiłku okresowego

I OZ 629/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

II SA/Gd 90/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-03-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dodatku do zasiłku rodzinnego

III SA/Kr 838/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-09-25

Wniosek o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Krakowie , sygn. akt II SA/Kr 167/01

III SA/Kr 848/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-11-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

I SA/Wa 1417/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-07

Wniosek w przedmiocie pomocy pieniężnej przysługującej dla rodziny zastępczej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka
1   -2   < Poprzednie   4   Następne >   +2   +5   +10   15