Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Go 100/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-07-09

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

II SA/Go 948/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-07-09

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

II SA/Go 947/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-07-03

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

II SA/Go 78/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-07-04

Zażalenie na decyzję SKO [...] w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

II SA/Sz 1151/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-02-21

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w S. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Sz 894/19 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2019-10-14

Wniosek w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego

IV SA/Wr 78/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-10-17

Wniosek w przedmiocie uznania zasiłku dla opiekuna za nienależnie pobrany i zobowiązanie do zwrotu tego zasiłku

III SA/Kr 345/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-06-13

Skarga D. G. na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności , nr [...] o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania uchyla zaskarżone postanowienie

IV SA/Wr 210/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-11-18

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

IV SA/Wr 210/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-12-05

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego
1   -2   < Poprzednie   4   Następne >   6