Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Bk 124/19 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2019-07-08

Wniosek w przedmiocie omowy umorzenia odsetek ustawowych za opóźnienie od należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Go 207/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-07-11

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

I OZ 697/19 - Postanowienie NSA z 2019-08-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Zamościu , nr [...], w przedmiocie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej

II SA/Sz 924/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2019-08-06

Wniosek w przedmiocie nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego oraz zobowiązania do jego zwrotu

II SA/Łd 533/19 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2019-08-09

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Go 294/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-08-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. w przedmiocie ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

II SA/Gl 433/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-05-24

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Bielsku-Białej w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie świadczenia wychowawczego
1   -2   < Poprzednie   4