Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

II SA/Bk 319/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-01-19

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

II OZ 1649/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie z 30 listopada 2017 r. sygn. akt II SA/Sz 1258/17 o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia skargi Powiatu Myśliborskiego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego z 16 sierpnia 2017 r. nr P-1.4131.308.2017.KN w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie zmiany okresu piastowania stanowiska Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego

III SA/Wr 370/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-01-25

Skarga Powiatu S. na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we W. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu S. nr [...] z [...] stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia spłaty pożyczki zaciągniętej przez 'A' Sp z.o.o. z siedzibą w S. wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia,

II SA/Gl 680/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-09-30

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w kwestii wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II SA/Gl 681/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-09-30

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie dopłat dla taryfowych odbiorców usług dostawy wody i odprowadzania ścieków w kwestii wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II SA/Sz 1258/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-11-30

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie zmiany okresu piastowania stanowiska Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego

II SA/Sz 1259/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-11-28

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego
1   -2   < Poprzednie   4