Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

II FPP 20/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-06

Skarga M. S. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt II FZ 221/18 ze skargi na postanowienie SKO w L. w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia

II FPP 27/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-12

Skarga M. S. na przewlekłość postępowania w sprawie o sygn. akt II FZ 277/18 ze skargi na postanowienie SKO w Lublinie w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

II FPP 15/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-12

Skarga M.S. na przewlekłość postępowania w sprawie o sygn. akt I SA/Lu 891/16 ze skargi na postanowienie SKO w Lublinie w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia

II FPP 12/19 - Postanowienie NSA z 2019-09-27

Skarga M. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lublinie w sprawie o sygn. akt I SA/Lu 890/16 ze skargi na postanowienie SKO w L. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

I SAB/Łd 13/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-01-24

Sprawa ze skargi A. M. na przewlekłość postępowania i bezczynność Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie niezakończenia w terminie postępowania podatkowego dotyczącego odwołania od decyzji w sprawie podatku od towarów i usług za styczeń 2006 r.

I SAB/Łd 14/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-01-24

Sprawa ze skargi A. M. na przewlekłość postępowania i bezczynność Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie niezakończenia w terminie postępowania podatkowego dotyczącego odwołania od decyzji w sprawie podatku od towarów i usług za poszczególne okresy od stycznia do grudnia 2005 r.

III SAB/Po 32/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-05-28

Sprawa ze skargi K. S.A. w P. na przewlekłe postępowanie przez Naczelnika Urzędu Skarbowego [...] w P. w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym

I SAB/Łd 12/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-01-24

Sprawa ze skargi A. M. na przewlekłość postępowania i bezczynność Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie niezakończenia w terminie postępowania podatkowego dotyczącego odwołania od decyzji w sprawie podatku od towarów i usług za grudzień 2004 r.

I SAB/Po 2/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-05-16

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania Naczelnika Urzędu Skarbowego [...] w przedmiocie niedokonania zwrotu podatku od towarów i usług za grudzień 2017 r.

I SAB/Kr 2/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-04-30

skarg C. sp. z o.o. w A. na przewlekłe prowadzenie postępowania kontrolnego przez Naczelnika [...] Urzędu Celno - Skarbowego w K. w przedmiocie podatku od towarów i usług za II, III, IV kwartał 2013r. i I kwartał 2014r.;
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   53   Następne >   54