Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

II FPP 41/18 - Postanowienie NSA z 2019-08-02

Zażalenie na postanowienie NSA w przedmiocie odrzucenia skargi na przewlekłość postępowania w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Lublinie nr [...] w przedmiocie bezczynności organu w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2016 r.

I SAB/Gd 11/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-10-24

Sprawa ze skargi A Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w w przedmiocie podatku od towarów i usług za wrzesień 2014 r. oraz poszczególne miesiące od stycznia do czerwca 2015 r.

I SAB/Rz 11/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-07-25

Sprawa ze skargi na bezczynność postępowania prowadzonego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w przedmiocie zwrotu podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące od marca do czerwca 2015 roku

I FSK 28/19 - Wyrok NSA z 2019-04-03

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Lublinie w sprawie ze skargi M.P. na przewlekłe prowadzenie kontroli podatkowej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w L. w przedmiocie podatku od towarów i usług za listopad i grudzień 2014 r.

I SAB/Gl 7/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-07-02

Sprawa ze skargi D.P. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w R. w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące od grudnia 2013 r. do grudnia 2016 r.

I SAB/Po 5/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-07-18

Sprawa ze skargi zarządcy masy sanacyjnej [....] z siedzibą na przewlekłe prowadzenie postępowania kontrolnego Naczelnika [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za lipiec 2014 r.

I SAB/Po 4/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-07-18

Sprawa ze skargi zarządcy masy sanacyjnej [...] z siedzibą na przewlekłe prowadzenie postępowania kontrolnego Naczelnika [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za czerwiec 2014 r.

II FPP 8/19 - Postanowienie NSA z 2019-08-01

Skarga M. S. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt II FPP 41/18 ze skargi na postanowienie SKO w Lublinie w przedmiocie bezczynności organu w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2016 r.
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   53