Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OPP 64/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-03

Skarga A. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku w sprawie o sygn. akt III SA/Gd 563/13 ze skargi na decyzję SKO z [...] maja 2013 r. nr [...] w przedmiocie zasiłku okresowego

I OPP 68/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-03

Skarga Z. R. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu w sprawie o sygn. akt IV SA/Wr 518/14 ze skargi na postanowienie SKO we Wrocławiu w przedmiocie zasiłku celowego

IV SAB/Wr 91/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-10-03

Sprawa ze skargi R. K. na przewlekłość postępowania Ośrodka Pomocy Społecznej w S. w przedmiocie przyznania zasiłku celowego

II SAB/Op 43/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-09-23

Sprawa ze skargi K. Z. na przewlekłość postępowania SKO w Opolu w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji w sprawie świadczenia w formie pomocy dla osób mających ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego

I OPP 39/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-03

Skarga Z. Ś. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SA/Kr 1580/14 ze skargi na decyzję SKO w Tarnowie w przedmiocie zasiłku celowego

I OPP 34/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-12

Skarga Z. R. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu w sprawie o sygn. akt IV SO/Wr 7/15 z wniosku Z. R. o przyznanie prawa pomocy

I OPP 49/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-22

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt III SA/Kr 75/10 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Nowym Sączu w przedmiocie zasiłku celowego

I OPP 9/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-17

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi na bezczynność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w W. w przedmiocie wydania decyzji w sprawie udzielania pomocy społecznej w formie zasiłku celowego

I OPP 80/11 - Postanowienie NSA z 2011-11-10

Skarga A. H. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt I SA/Wa 1711/11 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej na ekonomiczne usamodzielnienie

I OPP 9/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-10

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia WSA w Białymstoku , sygn. akt II SAB/Bk 64/10.
1   -2   < Poprzednie   5   Następne >   +2   +5   +10   34