Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty sądowe X
  • Symbol 6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty X

II FZ 868/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-31

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Lublinie w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w Lublinie w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2016 r.

II FPP 5/17 - Postanowienie NSA z 2017-05-19

Skarga M. S. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt II FZ 991/16 ze skargi na postanowienie SKO w Lublinie w przedmiocie uzupełnienia postanowienia

II FZ 220/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-16

Zażalenie na zarządzenie o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie WSA w Lublinie , sygn. akt I SA/Lu 890/16 którym odrzucono zażalenie M. S. na postanowienie WSA w Lublinie , sygn. akt I SA/Lu 890/16 odrzucające skargę M. S. na postanowienie SKO w Lublinie Nr...

II FZ 189/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. nr [...] w przedmiocie podatku rolnego za 2008 r.

I SA/Ke 463/17 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-02-16

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi H. K. na pismo SKO w K. w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

I SA/Go 339/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-07-23

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych

II FPP 44/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-23

Skarga M. S. na przewlekłość postępowania w sprawie o sygn. akt I SA/Lu 891/16 ze skargi na postanowienie SKO w Lublinie w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

I SA/Łd 533/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-01-20

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie uchybienia terminowi do wniesienia odwołania od decyzji dotyczącej ustalenia wysokości zobowiązania z tytułu podatku rolnego za rok 2009

III SA/Wa 2225/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-30

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej w sprawie ustalenia wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego za 2012r.
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   68