Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X
  • Skarżony
  • Symbol

II GSK 191/06 - Wyrok NSA z 2006-11-15

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia obowiązku objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym

II GW 5/06 - Postanowienie NSA z 2006-12-21

Wniosek w przedmiocie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

II SA/Wr 553/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-01-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w J. G. w przedmiocie wykreślenia wpisu z ewidencji działalności gospodarczej,

II SA/Wr 595/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-04-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na podawanie napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu i piwa

II GSK 553/11 - Wyrok NSA z 2012-06-12

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Zdrowia w przedmiocie przedłużenia okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego

II GZ 91/06 - Postanowienie NSA z 2006-08-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z dnia ...

II GZ 92/06 - Postanowienie NSA z 2006-09-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Katowicach nr [...] w przedmiocie odmowy dokonania zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej na skutek wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy

II GZ 87/06 - Postanowienie NSA z 2006-08-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ciechanowie nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

II SA/Wr 2247/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-04-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

II SA/Bd 89/07 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2007-02-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa
1   -2   < Poprzednie   6   Następne >   +2   +5   +10   100