Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty sądowe X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Wr 140/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-06-03

Wniosek w przedmiocie odmowy udzielenia zasiłku celowego

II SA/Ke 679/07 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-02-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jej skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Ke 716/07 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-04-17

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku stałego

II SA/Lu 211/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-03-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie usług opiekuńczych na skutek wniosku radcy prawnego A. B. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

II SO/Lu 12/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-01-17

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej za nieprzekazanie Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Lublinie skargi na bezczynność Wójta Gminy na skutek wniosku adwokat E. O . o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

I SA/Wa 11/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-18

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia nienależnie pobranego świadczenia

IV SA/Gl 584/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-04-02

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SAB/Go 62/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-06-02

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza w przedmiocie przyznania pomocy społecznej

IV SAB/Gl 81/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-02-02

Sprawa ze skargi E. P. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta B. w przedmiocie wniosku o przyznanie zasiłku rodzinnego w kwestii wniosku pełnomocnika strony skarżącej o przyznanie wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej

II SA/Lu 189/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-06-16

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego
1   -2   < Poprzednie   6   Następne >   +2   +5   +10   100