Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi kasacyjnej X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Bk 100/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-02-16

Skarga J.B. na uchwałę Rady Miejskiej w S. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

I SA/Ke 311/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-04-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w B.-Z. w sprawie zmian w budżecie Powiatu B. na rok 2012

I SA/Ke 310/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-04-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w B.-Z. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie P. w zakresie pomocy społecznej z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z dostarczaniem żywności dla rodzin i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

I SA/Ke 320/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-04-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w B.-Z. w sprawie zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w B.-Z. za 2012 rok

I SA/Ke 315/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-04-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w B.-Z. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu B. w 2012 r.

I SA/Ke 316/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-04-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w B.-Z. w przedmiocie zmiany uchwały nr [...] z dnia [...] r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu B. na lata 2012

III SA/Łd 409/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-10-27

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy M. w przedmiocie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy M.

I SA/Wa 940/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-15

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie

II SA/Gl 1329/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-10-26

skarg 'A' Sp. z o.o. w W., J. S. i Wojewody [...] na uchwałę Rady Miejskiej w B. w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w kwestii skargi kasacyjnej J. S. od wyroku WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/Gl 1329/10

I SA/Gl 1614/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-07-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Czeladzi w przedmiocie absolutorium dla organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego w kwestii skargi kasacyjnej strony skarżącej od wyroku WSA w Gliwicach
1   -2   < Poprzednie   6   Następne >   +2   +5   +10   38