Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Osoby niepełnosprawne X
  • Symbol

III SA/Lu 360/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-11-10

Sprawa ze skargi W. B. na postanowienia Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od orzeczenia o niepełnosprawności oraz odmawiającego przywrócenie terminu do wniesienia odwołania

III SA/Lu 360/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-10-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od orzeczenia o niepełnosprawności

II SA/Ol 424/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-10-28

Sprawa ze skargi W. Sz. na czynność Dyrektora Miejskiego Zespołu do Spraw Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych w przedmiocie odmowy przyznania dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej.

II SA/Bd 1046/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-02-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie dofinansowania do pobytu osoby niepełnosprawnej na turnusie rehabilitacyjnym

I OSK 1217/06 - Wyrok NSA z 2006-11-15

Skarga kasacyjna na bezczynność Wójta Gminy [...] w przedmiocie zapewnienia transportu do placówki oświatowej i zwrot kosztów poniesionych z tytułu odwożenia dziecka do placówki oświatowej

II SA/Ol 410/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-08-02

Sprawa ze skargi E. D. na pismo Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie działającego z upoważnienia Starosty w przedmiocie dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego

IV SA/Gl 707/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-01-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego

III SA/Gl 279/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-08-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w C. w przedmiocie cen

II GSK 95/07 - Wyrok NSA z 2007-04-27

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Polityki Społecznej w przedmiocie odmowy wypłaty dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie

I OZ 772/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społeczne...
1   -2   < Poprzednie   6   Następne >   +2   +5   +10   27