Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

III SA/Gd 474/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-02-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

I OZ 91/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi R.Ś. na decyzje SKO w Koninie oku Nr [...] w przedmiocie uznania świadczenia za nienależnie pobrane

II SA/Ke 757/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-02-11

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Wr 114/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-02-12

Wniosek w przedmiocie przyznania specjalnego zasiłku celowego

II SA/Op 36/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-02-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego i specjalnego zasiłku celowego na skutek wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

IV SA/Gl 808/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-01-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie umorzenia kwoty zaległości z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej w zakresie wniosku pełnomocnika skarżącego o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi

III SA/Gd 491/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-01-04

skarg Ireny T. i K. T. na decyzje SKO w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Lu 126/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-03-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczeń rodzinnych w zakresie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II SA/Lu 125/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-03-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczeń rodzinnych w zakresie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II SA/Sz 598/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-10-07

Wniosek w przedmiocie umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
1   -2   < Poprzednie   6   Następne >   +2   +5   +10   21