Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I SA/Wa 1169/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-29

Wniosek w przedmiocie nienależnie pobranego zasiłku celowego

IV SA/Gl 1231/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-02-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwestii wniosku skarżącej z 26 stycznia 2018 r. o przywrócenie terminu do wniesienia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

II SA/Rz 1244/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-02-09

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Gl 942/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-02-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie zasiłku celowego w kwestii wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

III SA/Kr 425/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-02-09

Wniosek w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Ol 754/17 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-01-08

Wniosek w przedmiocie świadczenia wychowawczego

III SA/Kr 742/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-08-01

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego

III SA/Kr 377/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-08-06

Wniosek w przedmiocie świadczenia w formie posiłków w barze
1   -2   < Poprzednie   6   Następne >   +2   +5   15