Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SA/Wa 1689/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-19

Wniosek w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na zamianę lokali

II SA/Wr 84/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-09-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Burmistrza Miasta P.

I OZ 310/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-10

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

I SA/Wa 1438/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-30

Wniosek w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

I SA/Wa 1295/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-08

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania odszkodowania za nieruchomość [...]

II SA/Po 814/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-12-04

Wniosek w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I OZ 843/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa , nr [...] w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

II SA/Gd 410/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-08-08

Sprawa ze skargi Z. M. na zarządzenie Prezydenta Miasta w przedmiocie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste

II SA/Gd 411/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-08-08

Sprawa ze skargi Z. M. na zarządzenie Prezydenta Miasta w przedmiocie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste

I SA/Wa 366/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-06-12

Wniosek w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania
1   -2   < Poprzednie   6   Następne >   +2   +5   +10   61