Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

IV SO/Wa 5/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-26

Wniosek S. T. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia od postanowienia WSA w sprawie z wniosku S. T. o wymierzenie grzywny Pełnomocnikowi Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

IV SAB/Po 16/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-11-03

Wniosek w przedmiocie przyjęcia ustnego wniosku do protokołu

II SAB/Rz 10/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-09-04

Wniosek w przedmiocie niepodjęcia uchwały o stwierdzenie nieważności wyborów sołtysa

VII SA/Wa 1404/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-29

Wniosek w przedmiocie skargi na działanie organu

VII SA/Wa 849/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-24

Sprawa ze skargi M.K. na czynność Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w przedmiocie udzielenia wyjaśnień w kwestii przyznania renty

VII SA/Wa 83/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-24

Skarga A. S. na decyzję Szefa Służby Cywilnej w przedmiocie konkursu na stanowisko dyrektora Departamentu Kolejnictwa w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej

II SA/Ol 127/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-04-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

VII SA/Wa 1652/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-04

Sprawa ze skargi J. F. na czynność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w W. w przedmiocie odmowy wydania legitymacji osoby niepełnosprawnej

III SAB/Lu 15/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-11-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w b. w przedmiocie przekazania odwołania do Sądu Okręgowego w Lublinie
1   -2   < Poprzednie   6   Następne >   +2   +5   +10   27