Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Gl 397/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-02-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego

I SA/Wa 1611/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej

II SA/Bd 968/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-02-24

Sprawa ze skargi na decyzję Samorządowe Kolegium Odwoławcze w T. w przedmiocie zwrotu należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego

IV SAB/Wr 1/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-03-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w przedmiocie przyznania pomocy społecznej

IV SA/Po 299/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-04-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

IV SA/Wr 400/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-08-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Świdnicy w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu 'Przystań' w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdnicy

I SA/Wa 1343/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie przyznania zasiłku celowego

II SA/Rz 850/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-09-21

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Łd 881/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-09-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

II SAB/Op 19/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-09-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie - Koźlu w przedmiocie zasiłku celowego
1   -2   < Poprzednie   6   Następne >   +2   +5   15