Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SA/Wa 1011/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-07-31

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

II SA/Op 381/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-10-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Kolonowskiego w przedmiocie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie oraz udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

I SAB/Wa 195/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-08-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie odszkodowania za nieruchomość

I SA/Wa 1964/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego do gruntu

I SAB/Wa 95/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-05-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o umorzenie postępowania administracyjnego

II SA/Kr 106/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-04-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa

I SA/Wa 1461/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SAB/Wa 233/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-08-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania odwołania

I SA/Wa 1588/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-10

Sprawa ze skargi A. Z., M. C. D. R., A. K. C., M. H. Z., W.T.G. K., N. V., J. M. F., M.G. K.i E. P. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 744/15

I SA/Wa 907/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-08-24

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania
1   -2   < Poprzednie   6   Następne >   +2   10