Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 647 Sprawy związane z ochroną danych osobowych X

I OSK 238/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-24

Skarga kasacyjna na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie przetwarzania danych osobowych

I OSK 275/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-24

Skarga kasacyjna na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie przetwarzania danych osobowych

I OSK 276/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-24

Skarga kasacyjna na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie przetwarzania danych osobowych

I OSK 411/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-24

Skarga kasacyjna na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie przetwarzania danych osobowych

I OSK 453/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-24

Skarga kasacyjna na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie przetwarzania danych osobowych

II SA/Wa 463/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-21

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie przetwarzania danych osobowych

I OSK 277/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-24

Skarga kasacyjna na postanowienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie odmowy uwzględnienia wniosku o wyjaśnienie wątpliwości co do treści decyzji

II SAB/Wa 891/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie przetwarzania danych osobowych

II SA/Wa 556/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-27

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych nr [...] przedmiocie przetwarzania danych osobowych

II SAB/Wa 1129/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie wniosku o udostępnienie akt postępowania administracyjnego
1   -2   < Poprzednie   6   Następne >   8