Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 2421/14 - Postanowienie NSA z 2016-04-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I OSK 2421/14 - Postanowienie NSA z 2015-06-30

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 377/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-18

Skarga W.M. na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy uchylenia lub zmiany ostatecznej decyzji

I OSK 2558/14 - Postanowienie NSA z 2016-08-03

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty

I OSK 2422/14 - Postanowienie NSA z 2016-09-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 2037/16 - Postanowienie NSA z 2017-11-30

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi J.H. decyzję Ministra Skarbu Państwa nr [...] w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

I OSK 1451/15 - Postanowienie NSA z 2017-05-11

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

I OSK 2075/15 - Postanowienie NSA z 2017-05-23

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

I OSK 1479/15 - Postanowienie NSA z 2017-10-19

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP

I OSK 1199/15 - Postanowienie NSA z 2017-11-21

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty
1   -2   < Poprzednie   6   Następne >   8