Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawieszenie/podjęcie postępowania X
  • Symbol 630 Obrót towarami z zagranicą, należności celne i ochrona przed nadmiernym przywozem towaru na polski obszar celny X

I SA/Sz 920/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-10-24

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie w przedmiocie nadpłaty w podatku akcyzowym

I SA/Sz 923/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-10-24

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie w przedmiocie nadpłaty w podatku akcyzowym

I SA/Sz 768/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-10-25

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie w przedmiocie podatku akcyzowego

I SA/Sz 912/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-10-25

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie w przedmiocie nadpłaty w podatku akcyzowym

I SA/Sz 762/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-10-25

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie w przedmiocie podatku akcyzowego

I SA/Po 148/99 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-12-03

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł w przedmiocie nakazu wywozu samochodu osobowego z polskiego obszaru celnego

I SA/Ol 368/07 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-07-30

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie: uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe, określenia uzupełniającej kwoty długu celnego oraz podatku od towarów i usług

I SA/Ol 516/07 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-07-21

Wniosek w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe, określenia uzupełniającej kwoty długu celnego oraz podatku od towarów i usług

I SA/Sz 927/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-11-08

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie w przedmiocie nadpłaty podatku akcyzowego

I SA/Sz 929/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-11-08

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie w przedmiocie nadpłaty podatku akcyzowego
1   -2   < Poprzednie   6   Następne >   +2   +5   +10   76