Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X
  • Symbol

I ONP 5/12 - Postanowienie NSA z 2012-08-22

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem wyroku WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP

I OPP 24/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-13

Skarga A. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt III SAB/Kr 39/11 w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy Bochnia w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości

I OPP 10/14 - Postanowienie NSA z 2014-03-28

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie III SO/Kr 26/13 z wniosku J. J. o wymierzenie grzywny Małopolskiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Krakowie

I OPP 11/14 - Postanowienie NSA z 2014-03-28

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie III SO/Kr 27/13 z wniosku J. J. o wymierzenie grzywny Instytutowi Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w S.

I OPP 22/14 - Postanowienie NSA z 2014-03-28

Skarga S. E. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w sprawie o sygn. akt IV SA/Gl 475/13 ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie opłaty za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo

I OPP 28/12 - Postanowienie NSA z 2012-10-12

Skarga M. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu, sygn. akt IV SA/Po 235/11 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Kaliszu w przedmiocie świadczeń rodzinnych

I OPP 16/14 - Postanowienie NSA z 2014-03-28

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie III SO/Kr 32/13 z wniosku J. J. o wymierzenie grzywny Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Krakowie

I OPP 36/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-10

Skarga Z. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt II SAB/Wa 189/08 w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji Starosty N. nr [...]

I OPP 38/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-15

Skarga Z. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt II SA/Wa 1216/07 w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia

I OPP 37/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-15

Skarga Z. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie z wniosku Z. B. o wymierzenie grzywny Prezesowi Sądu Okręgowego w T. za nieprzekazanie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę, sygn. akt III SA/Kr 445/05
1   -2   < Poprzednie   6   Następne >   +2   +5   +10   100