Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Agencji Wywiadu X

I OSK 1202/09 - Postanowienie NSA z 2010-06-24

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego

II SAB/Wa 112/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-10-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie zwrotu pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 2714/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-13

Sprawa ze skargi P. O. na rozkaz personalny Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie zwolnienia ze służby

II SA/Wa 394/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-07-30

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego

I OSK 2397/11 - Wyrok NSA z 2012-03-06

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego

I OZ 219/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego w przedmiocie dostępu do informacji publicznej

I OSK 1034/09 - Wyrok NSA z 2010-02-05

Skarga kasacyjna na postanowienie Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia żądanej treści uchyla zaskarżony wyrok i

II SAB/Wa 80/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie wypłaty odsetek za niewypłacone w terminie należności pieniężnej

I OSK 1201/09 - Postanowienie NSA z 2010-07-28

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego

I OZ 344/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego nr [...] w przedmiocie cofnięcia poświadczenia bezpieczeństwa
1   -2   < Poprzednie   6   Następne >   +2   11