Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OPP 109/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-03

Skarga A. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Gdańsku w przedmiocie zasiłku okresowego sygn. akt III SA/Gd 470/14

I OPP 111/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-03

Skarga A. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Gdańsku w przedmiocie zasiłku okresowego sygn. akt III SA/Gd 472/14

I OPP 27/12 - Postanowienie NSA z 2012-10-12

Skarga M. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu, sygn. akt IV SA/Po 39/12 w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Kaliszu w przedmiocie niedopuszczalności odwołania

I OPP 29/12 - Postanowienie NSA z 2012-10-12

Skarga H. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu, sygn. akt IV SA/Wr 77/12 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Wałbrzychu w przedmiocie przyznania zasiłku stałego

VIII SAB/Wa 3/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w R. odrzucić skargę.

I OPP 43/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-23

Skarga M. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu, sygn. akt IV SA/Po 266/10 w sprawie ze skargi M. W. na decyzje SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego

I OPP 28/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-23

Skarga K. K. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt I OSK 2192/14 ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie jednorazowego świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności

I OPP 35/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-17

Skarga W. N. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt III SA/Kr 998/09 w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Krakowie w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I OPP 9/10 - Postanowienie NSA z 2010-03-19

Skarga M. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu, sygn. akt II SAB/Wr 88/2001 w sprawie ze skargi na bezczynność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu w przedmiocie wydania decyzji w sprawie udzielania pomocy społecznej w formie zasiłku celowego

II SAB/Op 7/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-03-25

Sprawa ze skargi M. K. na przewlekłość postępowania SKO w Opolu w przedmiocie zasiłku celowego
1   -2   < Poprzednie   6   Następne >   +2   +5   +10   32