Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Kr 178/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-04-23

Wniosek w przedmiocie nałożenia grzywny celem przymuszenia

II SAB/Kr 29/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-04-14

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w N. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Kr 1396/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-11-18

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie umorzenia postępowania

II SA/Kr 16/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-02-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nakazu wykonania rowu

II SA/Kr 690/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-12-18

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału II WSA w Krakowie w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego

II SA/Kr 581/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-06-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie do stanu poprzedniego

II SA/Kr 857/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-08-08

Wniosek w przedmiocie nakazu zlikwidowania rowu

II SA/Kr 1058/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-10-28

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zawieszenia postępowania

II SA/Kr 856/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-09-02

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania
1   -2   < Poprzednie   6   Następne >   +2   +5   +10   74