Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zaliczka alimentacyjna X

II SA/Łd 695/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-09-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania zaliczki alimentacyjnej

II SA/Łd 696/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-09-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania zaliczki alimentacyjnej

II SA/Łd 724/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-09-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania zaliczki alimentacyjnej

II SA/Łd 811/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-12-11

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie odmowy przyznania zaliczki alimentacyjnej

II SA/Łd 907/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2009-05-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w formie zaliczki alimentacyjnej

II SA/Łd 111/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2009-04-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy umorzenia kwoty nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej.

II SA/Łd 116/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2009-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu wpłaconej zaliczki alimentacyjnej

II SA/Łd 235/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2009-04-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej

II SA/Łd 625/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2009-10-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie świadczenia z funduszu alimentacyjnego

II SA/Łd 759/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-11-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania zaliczki alimentacyjnej
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   70   Następne >   71