Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ulgi podatkowe X

I SA/Bk 162/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-06-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie odmowy przyznania ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu wyszkolenia uczniów Oddala skargę.

I SA/Gl 1182/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie ulg płatniczych

I SA/Rz 853/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-01-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowej w łącznym zobowiązaniu pieniężnym za 2012 i 2013 rok

I SA/Wr 914/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-12-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we W. w przedmiocie dokonania zaliczenia wpłaconej opłaty restrukturyzacyjnej na poczet zaległości podatkowej wraz z odsetkami

I SA/Wr 1605/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-10-28

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w J.G. w przedmiocie odmowy przyznania ulgi z tytułu wyszkolenia pracowników

I SA/Rz 700/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-12-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty skarbowej

I SA/Gl 625/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie ulgi płatniczej

II FSK 1203/13 - Wyrok NSA z 2015-05-22

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie rozłożenia na raty kary przepadku korzyści majątkowej

I SA/Gl 78/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-08-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie ulgi płatniczej

I SA/Gl 305/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-06-16

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie ulgi płatniczej
1   -5   -2   < Poprzednie   7   Następne >   +2   +5   +10   100