Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X
  • Symbol

II SA/Sz 476/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-05-11

Sprawa ze skargi na decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie nakazu rozbiórki

VII SA/Wa 2208/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-08

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania

VII SA/Wa 328/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-20

Skarga K. S. i Z. S. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

VII SA/Wa 1564/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-07

Skarga S. S. na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie przekazania pisma wg właściwości

II SA/Kr 1270/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-12-20

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie nakazu rozbiórki

VII SA/Wa 1800/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania decyzji

VII SAB/Wa 59/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego W.

VII SA/Wa 1803/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-12

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu rozbiórki

II SA/Kr 1013/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-12-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie dopuszczenia do udziału na prawach strony
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   81   Następne >   +2   +5   +10   100