Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od środków transportowych X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Gl 483/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-11-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie podatku od środków transportowych

I SA/Gl 512/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-12-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie podatku od środków transportowych

I SA/Gl 514/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-10-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie podatku od środków transportowych

I SA/Gl 517/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-10-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie podatku od środków transportowych

I SA/Gl 1274/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-05-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie podatku od środków transportowych

I SA/Po 528/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-11-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie podatku od środków transportowych za 2011 rok

I SA/Po 541/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-01-23

skarg [...] na decyzję SKO w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych za 2014 rok oraz orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności.

I SA/Po 543/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-01-23

skarg [...] na decyzję SKO w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych za 2013 rok oraz orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności.

I SA/Kr 283/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-10-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie podatku od środków transportowych za 2011 r.

I SA/Kr 240/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-10-29

skarg M. B. na decyzje SKO w przedmiocie podatku od środków transportowych za 2014, 2015, 2016, 2017 i 2018 rok skargi oddala.
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   82   Następne >   83