Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X
  • Symbol

VII SA/Wa 642/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie VII SA/Wa 642/09 ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie pozwolenia na budowę

II OSK 497/06 - Wyrok NSA z 2007-03-21

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego znak [...] w przedmioc...

VII SA/Wa 730/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-01

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie uchylenia decyzji ostatecznej

II SA/Ke 69/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-03-13

Wniosek w przedmiocie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego

VII SA/Wa 968/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-07

Skarga S. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy dopuszczenia stowarzyszenia do udziału w postępowaniu

VII SA/Wa 1009/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-24

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

VII SA/Wa 1045/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-15

Skarga J. U. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu rozbiórki

II SAB/Łd 90/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-07-25

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w W. w przedmiocie wniosku o wznowienie postępowania dotyczącego obowiązku wstrzymania wykonania robót budowlanych

VIII SA/Wa 473/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w R. w przedmiocie wniosku o odszkodowanie

II SA/Lu 551/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-07-20

Sprawa ze skargi na decyzję [...]Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie usytuowania obiektu
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   84   Następne >   +2   +5   +10   100