Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X
  • Symbol

VII SA/Wa 1045/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-15

Skarga J. U. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu rozbiórki

II SAB/Łd 90/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-07-25

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w W. w przedmiocie wniosku o wznowienie postępowania dotyczącego obowiązku wstrzymania wykonania robót budowlanych

VIII SA/Wa 473/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w R. w przedmiocie wniosku o odszkodowanie

II SA/Lu 551/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-07-20

Sprawa ze skargi na decyzję [...]Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie usytuowania obiektu

VII SA/Wa 1464/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie : odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

VII SA/Wa 1521/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-28

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II OZ 524/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-22

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w przedmiocie 'dokonania wykładni' w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego , znak [...] w przedmiocie odmowy podjęcia postępowania

II SO/Go 20/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-12-29

Wniosek I.E. o wymierzenie grzywny Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego

II SA/Gd 181/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-07-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie wykonania robót budowlanych

II SA/Kr 541/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-10-26

Wniosek w przedmiocie nakazu wykonania czynności
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   84   Następne >   +2   +5   +10   100