Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X
  • Symbol

II SA/Kr 525/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-07-23

Sprawa ze skargi na decyzję [....] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie doprowadzenia obiektu do stanu poprzedniego

II SA/Kr 179/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję nr [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego i udzielenia pozwolenia na wznowienie robót budowlanych

VII SA/Wa 309/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-21

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie : odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II SAB/Gl 76/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-12-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w C. w przedmiocie wszczęcia postępowania w sprawie legalności budowy obiektu budowlanego

VII SA/Wa 642/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie VII SA/Wa 642/09 ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie pozwolenia na budowę

II OSK 497/06 - Wyrok NSA z 2007-03-21

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego znak [...] w przedmioc...

VII SA/Wa 730/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-01

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie uchylenia decyzji ostatecznej

II SA/Ke 69/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-03-13

Wniosek w przedmiocie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego

VII SA/Wa 968/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-07

Skarga S. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy dopuszczenia stowarzyszenia do udziału w postępowaniu

VII SA/Wa 1009/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-24

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   86   Następne >   +2   +5   +10   100