Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X
  • Symbol

VII SA/Wa 805/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-23

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu wykonania remontu szklarni

II SAB/Kr 32/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-05-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Nowosądeckiego

II SA/Go 598/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-09-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia

VII SA/Wa 1805/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-11

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie : odmowy wydania nakazu rozbiórki

VII SA/Wa 1828/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-19

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

VII SA/Wa 813/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Sz 476/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-05-11

Sprawa ze skargi na decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie nakazu rozbiórki

VII SA/Wa 2208/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-08

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania

VII SA/Wa 328/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-20

Skarga K. S. i Z. S. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   86   Następne >   +2   +5   +10   100