Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X
  • Symbol

II OSK 1086/05 - Wyrok NSA z 2006-09-15

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II OSK 1091/05 - Wyrok NSA z 2006-09-20

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

VII SA/Wa 1072/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-07-19

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego i udzielenia pozwolenia na wznowienie robót budowlanych

VII SA/Wa 1991/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-10-25

Sprawa ze skargi na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia obowiązku uiszczenia opłaty legalizacyjnej

II SA/Kr 263/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-05-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II SA/Bd 1338/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-11-02

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego wykonania instalacji centralnego ogrzewania

II SA/Bd 1338/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-11-02

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego wykonania instalacji centralnego ogrzewania

VII SA/Wa 1251/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-11

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu rozbiórki zjazdu wraz z przepustem

VII SA/Wa 1257/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-11

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu rozbiórki zjazdu wraz z przepustem

VII SA/Wa 1252/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-19

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu rozbiórki zjazdu wraz z przepustem
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   86   Następne >   +2   +5   +10   100