Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X
  • Symbol

VII SAB/Wa 59/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego W.

VII SA/Wa 1803/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-12

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu rozbiórki

II SA/Kr 1013/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-12-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie dopuszczenia do udziału na prawach strony

VII SA/Wa 1935/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-15

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

VII SA/Wa 1581/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie oddalenia skargi na bezczynność organu egzekucyjnego

VII SA/Wa 795/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-19

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zgłoszenia sprzeciwu w sprawie zawiadomienia o zakończeniu przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

VII SA/Wa 1981/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II OZ 1222/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego , znak: [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej

VIII SA/Wa 754/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-26

Sprawa ze skargi J. G. na M. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt VII SA/Wa 63/08

VII SA/Wa 2129/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-02

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   86   Następne >   +2   +5   +10   100