Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X
  • Symbol

II SA/Kr 595/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-11-13

Sprawa ze skargi na decyzję [....] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie odmowy wydania nakazu rozbiórki

II SAB/Łd 43/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-10-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. w przedmiocie nakazu rozbiórki

II SA/Kr 964/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-10-26

Wniosek L. P. o wstrzymanie postępowania egzekucyjnego

II SA/Kr 1029/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-10-26

Sprawa ze skargi na decyzję [....] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie nakazu rozbiórki

II SO/Kr 30/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-10-27

Wniosek Zarządu [...] w K. o wymierzenie grzywny [...] Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w K.

II SA/Kr 1313/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-09-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie nakazu rozbiórki

VII SA/Wa 947/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie z 22 maja 2012 r. sygn. akt VII SA/Wa 947/11 o odrzuceniu zażalenia w sprawie ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

VII SA/Wa 151/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-28

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie : nakazu rozbiórki garażu

II OSK 1086/05 - Wyrok NSA z 2006-09-15

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II OSK 1091/05 - Wyrok NSA z 2006-09-20

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   86   Następne >   +2   +5   +10   100