Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X
  • Symbol

II OZ 524/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-22

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w przedmiocie 'dokonania wykładni' w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego , znak [...] w przedmiocie odmowy podjęcia postępowania

II SO/Go 20/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-12-29

Wniosek I.E. o wymierzenie grzywny Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego

II SA/Gd 181/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-07-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie wykonania robót budowlanych

II SA/Kr 541/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-10-26

Wniosek w przedmiocie nakazu wykonania czynności

II SA/Kr 596/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-09-30

Sprawa ze skargi na decyzję [....] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie umorzenia postępowania

II SA/Kr 664/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-11-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie doprowadzenia robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem

II SA/Kr 595/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-11-13

Sprawa ze skargi na decyzję [....] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie odmowy wydania nakazu rozbiórki

II SAB/Łd 43/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-10-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. w przedmiocie nakazu rozbiórki

II SA/Kr 964/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-10-26

Wniosek L. P. o wstrzymanie postępowania egzekucyjnego

II SA/Kr 1029/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-10-26

Sprawa ze skargi na decyzję [....] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie nakazu rozbiórki
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   86   Następne >   +2   +5   +10   100