Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

I SA/Po 2383/98 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1999-09-21

Ustawodawca do konstrukcji prawnej polskiego podatku od towarów i usług wprowadził najsilniejsze ze wszystkich reguł językowych wykładni - reguły języka prawnego wyrażone w słowniczku ustawy, a nakazujące dla określenia przedmiotu opodatkowania podatkiem od towarów i usług stosowania klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce państwowej.

II SA/Po 654-655/00 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2001-01-05

skarg Tomasza G., Lecha M. na decyzję Wojewody L. w przedmiocie pozwolenia na budowę

I SA/Po 1095/01 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2002-10-22

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w P. w przedmiocie podatku akcyzowego.

II SA/Po 276/01 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2002-11-13

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie w przedmiocie umorzenia postępowania

II SA/Po 2440/00 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2002-04-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody W. w przedmiocie: odmowy uchylenia po wznowieniu postępowania decyzji w sprawie pozwolenia na budowę

I SA/Po 767/98 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2000-02-22

Decyzja w sprawie określenia podatku od towarów i usług winna określać wysokość zobowiązania podatkowego w tym podatku, to jest wysokość podatku należnego i w miarę potrzeby: wysokość podatku naliczonego przysługującego podatnikowi do odliczenia od podatku należnego bądź wysokość nadwyżki do odliczenia za następne okresy lub do zwrotu.~Decyzja, a więc w szczególności jej sentencja, winna określać wysokość zobowiązania podatkowego. Podatek naliczony nie podlegający odliczeniu od podatku należnego...

I SA/Po 1409/97 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1998-06-18

Art. 7 ust. 1 ustawy o zobowiązaniach podatkowych /Dz.U. 1993 nr 108 poz. 486 ze zm./, dotyczy przedawnienia prawa do wydania decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego.~W 1992 r. zobowiązania osób fizycznych w podatku obrotowym, jak i w podatku dochodowym, powstawały z mocy samego prawa, a w przypadku niewykonania obowiązków przez podatnika, organy podatkowe miały prawo do wydania decyzji określających, a nie ustalających.
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   88   Następne >   +2   93