Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X
  • Symbol

II SA/Kr 263/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-05-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II SA/Bd 1338/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-11-02

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego wykonania instalacji centralnego ogrzewania

II SA/Bd 1338/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-11-02

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego wykonania instalacji centralnego ogrzewania

VII SA/Wa 1251/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-11

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu rozbiórki zjazdu wraz z przepustem

VII SA/Wa 1257/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-11

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu rozbiórki zjazdu wraz z przepustem

VII SA/Wa 1252/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-19

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu rozbiórki zjazdu wraz z przepustem

VII SA/Wa 1392/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-27

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II OSK 1112/05 - Wyrok NSA z 2006-09-07

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

VII SA/Wa 1560/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-08-31

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

VII SA/Wa 2708/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-28

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia obowiązku wykonania robót budowlanych
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   89   Następne >   +2   +5   +10   100