Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X
  • Symbol

II OSK 660/06 - Wyrok NSA z 2007-04-20

Skarga kasacyjna na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego dotyczącego odmowy dokonania sprostowania omyłki

II SA/Gd 592/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-03-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zarzutów dotyczących egzekucji w sprawach nakazu rozbiórki

VII SA/Wa 1826/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

VII SA/Wa 2151/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-24

Sprawa ze skargi P. K. w przedmiocie skargi o wznowienie postępowania sądowego w sprawie o sygn. VII SA/Wa 381/07

II SA/Po 1088/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-05-07

Wniosek w przedmiocie nakazu rozbiórki części obiektu budowlanego;

VII SA/Wa 2001/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-28

Sprawa ze skargi S. D. w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Warszawie zapadłego w sprawie o sygn. akt VII SAB/Wa 97/10 przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

II OSK 1212/05 - Wyrok NSA z 2006-10-19

Skarga kasacyjna na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia

II OSK 1214/05 - Wyrok NSA z 2006-10-19

Skarga kasacyjna na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II OSK 1216/05 - Wyrok NSA z 2006-10-10

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej nakazu rozbiórki

II OSK 1234/05 - Wyrok NSA z 2006-10-17

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   89   Następne >   +2   +5   +10   100