Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X
  • Symbol

VII SA/Wa 2708/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-28

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia obowiązku wykonania robót budowlanych

II SA/Gd 665/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-01-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia obowiązku wykonania określonych czynności w celu doprowadzenia obiektu do stanu poprzedniego

VII SA/Wa 2650/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-20

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu rozbiórki

II SA/Kr 1593/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-01-30

Sprawa ze skargi na postanowienie nr [....] [....] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie obowiązku sporządzenia ekspertyzy stanu technicznego budynku

II SAB/Bk 27/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-07-26

Wniosek w przedmiocie sprawdzenia legalności wybudowania budynku zlewni mleka

II SA/Kr 1809/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-01-13

Wniosek w przedmiocie uznania skargi za bezzasadną

II SA/Kr 1010/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-07-27

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia uchybionego terminu

II SA/Lu 630/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-07-26

Sprawa ze skargi na decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego

VII SA/Wa 264/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości

VII SA/Wa 2426/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   89   Następne >   +2   +5   +10   100