Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X
  • Symbol

VII SA/Wa 2629/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-12

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II OSK 1165/05 - Wyrok NSA z 2006-10-03

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy uchylenia ostatecznej decyzji dotyczącej nakazu rozbiórki

II OSK 1151/05 - Wyrok NSA z 2006-09-29

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Gl 697/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-08-02

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia wykonania rozbiórki obiektu budowlanego w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych ustanowienia radcy prawnego z urzędu

II OSK 2270/13 - Wyrok NSA z 2015-04-23

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości

II OSK 660/06 - Wyrok NSA z 2007-04-20

Skarga kasacyjna na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego dotyczącego odmowy dokonania sprostowania omyłki

II SA/Gd 592/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-03-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zarzutów dotyczących egzekucji w sprawach nakazu rozbiórki

VII SA/Wa 1826/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

VII SA/Wa 2151/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-24

Sprawa ze skargi P. K. w przedmiocie skargi o wznowienie postępowania sądowego w sprawie o sygn. VII SA/Wa 381/07

II SA/Po 1088/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-05-07

Wniosek w przedmiocie nakazu rozbiórki części obiektu budowlanego;
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   89   Następne >   +2   +5   +10   100