Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

I OPP 5/17 - Postanowienie NSA z 2017-03-09

Skarga Z. R. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 1465/16 ze skargi na postanowienie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I OPP 2/17 - Postanowienie NSA z 2017-02-14

Skarga Z. R. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SAB/Wa 611/16 ze skargi na bezczynność Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie rozpoznania wniosku

II SAB/Lu 105/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-10-31

Sprawa ze skargi M. G. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta w przedmiocie zasiłku dla bezrobotnych

VIII SAB/Wa 120/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-28

Sprawa ze skargi K. O. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] w przedmiocie zezwolenia na pracę cudzoziemca

I OSK 189/16 - Wyrok NSA z 2016-12-20

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Łodzi w sprawie ze skargi J. T. na przewlekłe postępowanie Starosty [...] w sprawie zorganizowania stażu i przyznania prawa do stypendium 1.

I OPP 15/19 - Postanowienie NSA z 2019-05-29

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej

I OPP 7/17 - Postanowienie NSA z 2017-03-21

Skarga Z. R. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SAB/Wa 612/16 ze skargi na bezczynność Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie rozpoznania wniosku

IV SAB/Po 157/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-08-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Urzędu Pracy w przedmiocie powierzenia pracy cudzoziemcowi

I OPP 48/19 - Postanowienie NSA z 2019-08-28

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o wskazanej treści

I OPP 60/19 - Postanowienie NSA z 2019-11-08

Skarga Z. R. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 825/16 ze skargi na decyzję Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie odmowy zmiany lub uchylenia decyzji
1   -5   -2   < Poprzednie   8   Następne >   9