Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SA/Rz 341/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-08-01

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stw...

II SA/Rz 525/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-11-20

Sprawa ze skargi R. S. o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie II SA/Rz 217/09 -

II SA/Lu 391/19 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2019-11-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ochrony zwierząt

II OSK 1936/19 - Postanowienie NSA z 2019-08-23

Skarga o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie ze skargi J. K., H. K., D. K. o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie zakończonej wyrokiem WSA w Poznaniu , sygn. II SA/Po 727/15

III SA/Gd 850/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-06-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie zastrzeżenia do projektów uproszczonych planów urządzania lasu

III SA/Gd 851/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-06-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie zastrzeżenia do projektów uproszczonych planów urządzania lasu
1   -5   -2   < Poprzednie   8