Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Wr 634/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-10-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłków rodzinnych

II SA/Łd 585/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-11-21

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

III SA/Kr 42/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-02-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Gl 223/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-05-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie usług opiekuńczych

I SA/Wa 687/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-10

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego specjalnego

IV SA/Gl 23/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-11-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Wr 161/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-09-10

Wniosek w przedmiocie uznania zażalenia na niezałatwienie w terminie sprawy o przyznanie zasiłku okresowego za nieuzasadnione i odmowy wyznaczenia dodatkowego terminu załatwienia sprawy

II SA/Sz 1163/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-06-12

Wniosek w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

II SA/Po 300/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-06-12

Wniosek w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego;

I OZ 1125/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Krakowie nr [...] w przedmiocie zasiłku okresowego
1   -5   -2   < Poprzednie   8   Następne >   +2   +5   +10   100