Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X
  • Symbol

II SA/Gd 434/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-06-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego

IV SA/Po 754/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-09-13

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny za niewykonanie orzeczenia Sądu w sprawie o sygn. IV SA/Po 449/10 zarządza odrzucić wniosek.

II OSK 1422/13 - Wyrok NSA z 2015-01-13

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Kr 764/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-08-06

Sprawa ze skargi na decyzję [....] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie odmowy udzielenia pozwolenia na użytkowanie

II SAB/Gl 2/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-04-08

Sprawa ze skargi K.K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez [...] Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta B. w przedmiocie legalności wykonania robót budowlanych

II SAB/Gd 53/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-08-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie budowy zbiornika wodnego

II OSK 408/14 - Postanowienie NSA z 2015-03-12

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę

VII SA/Wa 801/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-05-16

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania decyzji nakazującej usunięcie nieprawidłowości stanu technicznego budynku

VII SA/Wa 2416/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-12-07

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego , nr [...]

VII SA/Wa 140/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-13

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu rozbiórki garażu
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   91   Następne >   +2   +5   100