Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X
  • Symbol

II OZ 279/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie robót budowlanych

II SA/Gl 436/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-08-07

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia w sprawie nakazania wykonania określonych robót budowlanych w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata z urzędu

VII SA/Wa 1566/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-08-02

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II OSK 1274/05 - Wyrok NSA z 2006-11-07

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej pozwolenia na budowę

VII SA/Wa 716/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-07

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu przywrócenia poprzedniego sposobu użytkowania

VII SA/Wa 2612/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy zmiany decyzji ostatecznej

II SA/Gd 434/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-06-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego

IV SA/Po 754/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-09-13

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny za niewykonanie orzeczenia Sądu w sprawie o sygn. IV SA/Po 449/10 zarządza odrzucić wniosek.

II OSK 1422/13 - Wyrok NSA z 2015-01-13

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Kr 764/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-08-06

Sprawa ze skargi na decyzję [....] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie odmowy udzielenia pozwolenia na użytkowanie
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   91   Następne >   +2   +5   100