Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I OSK 250/14 - Wyrok NSA z 2014-11-06

do świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi wyrokiem z dnia 8 listopada 2013 r. sygn. akt II SA/Łd 790/13...
pomocy finansowej dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, uchylił zaskarżoną decyzję., Wyrok został wydany w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy...

IV SA/Wr 266/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-01-24

Kolegium Odwoławczego w L., z dnia [...] kwietnia 2016 r,. nr [...], w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, , I. oddala skargę w całości,, II...
i Gminy P., Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w P., w części dot. odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego od dnia 1 lipca 2013 r. na stałe...

II SA/Po 917/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-09-19

Kolegium Odwoławczego w L. z dnia [...] 2013 r. Nr [...] w przedmiocie dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego; oddala skargę Burmistrz W., decyzją z dnia [...] 2013 r...
. o nr [...]odmówił E. H. przyznania dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad niepełnosprawnym R. H.., Uzasadniając rozstrzygnięcie organ wyjaśnił...

II SA/Po 1289/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-04-16

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] 2013 roku Nr [...] w przedmiocie dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego; I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
zmieniająca, w skrócie: zm.u.ś.r.), z urzędu odmówił E. D. prawa do dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r. w wysokości 100 zł...

II SA/Po 1152/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-04-10

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] października 2018r. Nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego Uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję...
Prezydenta Miasta P. nr [...], z dnia [...] marca 2018 r., w przedmiocie odmowy przyznania Panu Z. K. świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej...

I OSK 1273/15 - Wyrok NSA z 2016-11-08

programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z dnia 20 stycznia 2015 r. sygn. akt IV SA/Wr 457/14 Wojewódzki Sąd...
przyznania prawa do pomocy finansowej realizowanej w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego., Wyrok ów zapadł w następującym stanie...

II SA/Op 707/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-03-15

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia [...], nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. . Przedmiotem zaskarżenia do Sądu jest decyzja...
przyznania G. J. świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy w związku z opieką nad niepełnosprawną osobą, wnioskowanego na matkę U. B...

III SA/Kr 288/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-10-28

stycznia 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego skargę oddala Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z dnia 20 stycznia 2009r. znak...
listopada 2008r. J. N. złożyła w organie I instancji wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na swojego męża S. N. S. N. na mocy orzeczenia Powiatowego Zespołu...

IV SA/Wr 451/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-10-15

wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. Prezydenta Miasta W. decyzją z dnia [...] na podstawie art. 104 kodeksu postępowania administracyjnego...
pielęgnacyjnego (Dz. U. 2013 r. poz. 413) odmówił przyznania R. H. prawa do pomocy finansowej realizowanej w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia...

III SA/Kr 895/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-03-06

niepełnosprawności, nie stanowi negatywnej przesłanki przyznania świadczenia pielęgnacyjnego drugiemu z małżonków, z tej tylko przyczyny, że nie legitymuje się on orzeczeniem o znacznym...
stopniu niepełnosprawności (art. 17 ust. 5 pkt 2 lit. a)., 3. Przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego małżonkowi sprawującemu opiekę faktyczną nad małżonkiem legitymującym...
1   Następne >   +2   +5   +10   100