Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I OSK 250/14 - Wyrok NSA z 2014-11-06

do świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi wyrokiem z dnia 8 listopada 2013 r. sygn. akt II SA/Łd 790/13...
pomocy finansowej dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, uchylił zaskarżoną decyzję., Wyrok został wydany w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy...

IV SA/Wr 266/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-01-24

Kolegium Odwoławczego w L., z dnia [...] kwietnia 2016 r,. nr [...], w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, , I. oddala skargę w całości,, II...
i Gminy P., Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w P., w części dot. odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego od dnia 1 lipca 2013 r. na stałe...

II SA/Po 917/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-09-19

Kolegium Odwoławczego w L. z dnia [...] 2013 r. Nr [...] w przedmiocie dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego; oddala skargę Burmistrz W., decyzją z dnia [...] 2013 r...
. o nr [...]odmówił E. H. przyznania dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad niepełnosprawnym R. H.., Uzasadniając rozstrzygnięcie organ wyjaśnił...

II SA/Po 1289/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-04-16

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] 2013 roku Nr [...] w przedmiocie dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego; I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
zmieniająca, w skrócie: zm.u.ś.r.), z urzędu odmówił E. D. prawa do dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r. w wysokości 100 zł...

IV SA/Po 824/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-01-23

Kolegium Odwoławczego z dnia [...] sierpnia 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję oaz poprzedzającą...
kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2018 (M.P z 2017r., poz.1014), upoważnienia Prezydenta Miasta [...] do prowadzenia postępowań administracyjnych oraz wydawania...

II SA/Po 1152/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-04-10

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] października 2018r. Nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego Uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję...
Prezydenta Miasta P. nr [...], z dnia [...] marca 2018 r., w przedmiocie odmowy przyznania Panu Z. K. świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej...

II SA/Go 737/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-12-18

Samorządowego Kolegium Odwoławczego [...] z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Centrum Pomocy Rodzinie odmówił B.B. świadczenia w formie świadczenia pielęgnacyjnego wnioskowanego w związku...

II SA/Łd 854/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-02-20

ze skargi K. F. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. B.A....
: [...] o odmowie przyznania K. F. prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z opieką nad P. F. od dnia 1 lipca 2017r...

IV SA/Wr 362/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-12-10

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego I. uchyla zaskarżoną decyzję w części dotyczącej punktu 2...
administracyjne w sprawie wszczęte zostało wnioskiem E. L. (dalej: strona , skarżąca) z dnia 1 marca 2019r. o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego na babcię H...

II SA/Lu 659/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-12-12

W sytuacji, gdy strona ma ustalone prawo do zasiłku dla opiekuna, warunkiem skutecznego ubiegania się o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego, na zasadzie wyboru...
do zasiłku, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, nie jest możliwe przyznanie mu świadczenia pielęgnacyjnego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100